יצירת קשר

יש לנו עניין רב לקבל עוד סיפורי חיים וזיכרונות של שורדי שואה שהיו ילדים/נערים/נערות בתקופת השואה

כתובת לפניה:   עמי סלנט , מייסד מאגר המידע על ילדים בשואה  והמידען הראשי

דוא"ל :    salantami@gmail.com

0