כל הפוסטים ב: התמודדות פסיכולוגית של ילדים ניצולי שואה בשלבים מאוחרים של החיים