כל הפוסטים ב: ילדים ניצולי השואה-בשנים הראשונות לשחרור