The Butterfly Project: פרוייקט הפרפרים על הילדים היהודים שנספו בשואה

259

הפרוייקט  העולמי ששואף להגיע למליון וחצי פרפרים כמספר הילדים הנספים בשואה

כתובת האינטרנט של הפרוייקט (קישור)

The Butterfly Project

מקור וקרדיט :

תודה לTzafnat Bekin Shpak על המידע

"פרויקט הפרפרים"


פרויקט עולמי להנצחת ילדים שנספו בשואה
במסגרת הפרויקט חברי הקהילה יחקרו וילמדו על ילד/ה אחד/ת, שנספו בשואה.
בחודש מרץ יערך אירוע קהילתי בו ניצור פרפר קרמיקה צבעוני להנצחת כל אחד מהילדים, וביום השואה והגבורה באפריל ייחנך קיר קהילתי
בו יוצגו הפרפרים לזיכרון עד.

מקור

מטרתו של פרוייקט הפרפרים  היא להפיץ את היוזמה ולגייס ילדים יהודים ולא יהודים ברחבי העולם לצבוע פרפרי נייר, לכתוב את שמם, את גילם ואת עיר מגוריהם בתחתית הכנף השמאלית של כל פרפר, לגזור אותם ולשולחם כדי שיוכלו להיאסף לכדי מיליון וחצי פרפרים. בבסיס היוזמה עומדת השאיפה לעודד את ילדי העולם ליצור מיליון וחצי פרפרים מעוטרים במהלך עשר שנים כדי שכל ילד וילדה שנספו בשואה יזכו להיזכר כבעלי חלומות, חירות ותקווה.

מקור :

פרפרים צובעים את הזיכרון

0

תגובות

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר.